Máy khoan bàn JIH-SHUN là dòng máy khoan bàn được nhập khẩu từ Đài Loan. Sử dụng rộng rãi trong các ngành cơ khí chế tạo máy. Máy khoan bàn JIH-SHUN là dòng máy khoan bàn được nhập khẩu từ Đài Loan. Sử dụng rộng rãi trong các ngành cơ khí chế tạo máy. Máy khoan bàn JIH-SHUN là dòng máy khoan bàn được nhập khẩu từ Đài Loan. Sử dụng rộng rãi trong các ngành cơ khí chế tạo máy.

Máy khoan bàn JIH-SHUN là dòng máy khoan bàn được nhập khẩu từ Đài Loan. Sử dụng rộng rãi trong các ngành cơ khí chế tạo máy. Máy khoan bàn JIH-SHUN là dòng máy khoan bàn được nhập khẩu từ Đài Loan. Sử dụng rộng rãi trong các ngành cơ khí chế tạo máy. Máy khoan bàn JIH-SHUN là dòng máy khoan bàn được nhập khẩu từ Đài Loan. Sử dụng rộng rãi trong các ngành cơ khí chế tạo máy.