Máy taro cần MRCM là dòng máy sản xuất và nhập khẩu từ Trung Quốc. Đây là máy hoạt động hoàn toàn bằng điện.