Máy taro cần hiệu KEZHI là kiểu máy có thiết kế dạng cần dài. Với phạm vi làm việc trên mặt phẳng có bán kính rộng mà không cần di chuyển đế. Cánh tay cần kiểu robot có phạm vi vươn xa. Bao gồm các kiểu máy làm việc bằng khí nén, điện.